Späť

Plemenárska cesta 2

Pridané: 17.9.2020 12:00:00

17 September 2020

Plemenárska cesta 2

Odstraňovanie prerastajúcej zelene a haluzí do vozovky. Čistenie a príprava lokality na 19. september - Svetový čistiaci deň. Bratislavský samosprávny kraj organizuje akciu„Čistíme náš kraj"a obec Bernolákovo sa do tejto akcie aktívne zapojí.

Prihlásenie