Naša činnosť

Občianske združenie Bernolákovčan sa zaoberá rôznymi aktivitami zameranými na rozvoj obce Bernolákovo, pričom základným pilierom činnosti je samostatná činnosť jednotlivca podporovaná združením na dosiahnutie cieleného efektu kolektívnou pomocou s cieľom realizovať pre obec prospešné aktivity. Samozrejme spolupracujeme tiež v Obecným úradom Bernolákovo a inými relevantnými subjektmi.

Prihlásenie