Enviromentálna činnosť

Občianske združenie Bernolákovčan sa zapája do aktivít zaoberajúcich sa odpadovým hospodárstvom, kde poskytuje právnu a procesnú podporu riešeniam odstraňovania nelegálnych skládok v obci Bernolákovo. Samo priamo takéto akcie organizujeme alebo svojich členov informujeme o obdobných aktivitách organizovaných inými subjektmi v obci, pričom členovia združenia sa dobrovoľne zúčastňujú rôznych samostatných aktivít v tomto smere zapájajúc do nich aj rôzne iné združenia pôsobiace v obci.

Prihlásenie