Enviromentálna činnosť

Naše združenie sa venuje okrem iného problematike odpadového hospodárstva, a to odstraňovaním nelegálnych skládok. Proces odstraňovania takýchto skládok zabezpečujeme nielen po manuálnej, ale aj právno – administratívnej stránke. Samy akcie organizujeme alebo svojich členov informujeme o obdobných aktivitách pod záštitou obce, pričom členovia združenia sa dobrovoľne zúčastňujú rôznych samostatných aktivít v tomto smere zapájajúc do nich aj iné združenia pôsobiace v obci. Taktiež monitorujeme rozsah a vznik nových nelegálnych skládok v obci, rovnako aj stav stromov a zelene s cieľom predchádzať nelegálnym výrubom. V neposlednom rade pomáhame aj pri prácach a odstraňovaní kalamitnej drevnej hmoty v obci v spolupráci s Obecným úradom a miestnymi organizáciami.

Prihlásenie