Iné činnosti

 

Naši členovia  sa okrem vyššie spomenutých činností aktívne zapájajú napr. aj pri boji s pandémiou Covid 19, a to  účasťou na plošných testovaniach.

OZ Bernolákovčan sa snaží využívať potenciál členov pre komunitnú prácu. Snažíme sa zveľadiť priestory a prostriedky na skrášlenie a prirodzenejšie využitie a spravovanie svojho okolia zohľadňujúc environmentálnu záťaž.

Buďme spolu zodpovednejší voči životnému prostrediu.

Prihlásenie