Iné činnosti

Členovia Občianskeho združenia Bernolákovčan sa aktívne zapájajú do rôznych aktivít v obci. Napr. protipandemické plošné testovanie na Covid 19, tiež pomáhajú s realizáciou prác a odstraňovaním kalamitnej drevnej hmoty v obci v spolupráci s Obecným úradom a miestnymi organizáciami. Jednotliví členovia monitorujú rozsah a vznik nových nelegálnych skládok v obci, rovnako monitorujú stav stromov a zelene v katastrálnom území s cieľom predchádzať nelegálnym výrubom.

Občianske združenie Bernolákovčan sa snaží získavať ľudí pre svoju komunitnú prácu, priestory a prostriedky, ktoré by boli využité v jednotnom úsilí na skrášlenie a prirodzenejšie využitie a spravovanie svojho okolia zohľadňujúc enviromentálnu záťaž, ktorou každý jednotlivec zaťažuje planétu a svoje okolie.

Prihlásenie