Vzdelávacia činnosť

Občianske združenie Bernolákovčan sa aktívne snaží zapájať do formovania myslenia detí a mládeže svojím aktívnym prístupom vo vzdelávacom procese jednotlivca, a to realizáciou rôznych krúžkov a iných aktivít zameraných hlavne na podporu rozvoja myslenia a návykov zameraných na ochranu životného prostredia.

Prihlásenie