Vzdelávacia činnosť

Environmentálne myslenie a výchovu je potrebné formovať od útleho detstva. Preto sa snažíme v spolupráci s okolitými školami aktívne zapojiť do vzdelávacieho procesu prostredníctvom krúžkov a iných aktivít zameraných na ochranu životného prostredia pre najmenších.

Prihlásenie