Orgány združenia

Riadiacim orgánom Občianskeho združenia Bernolákovčan je predsedníctvo zložené z troch členov a jedného revízora.

Predseda OZ Bernolákovčan

Adam Šipoš, 44 rokov

 Adam Šipoš

 organizuje pracovné činnosti, reprezentuje a riadi OZ Bernolákovčan ako štatutár združenia.


Podpredseda OZ Bernolákovčan

Mgr. Ludvík Posolda, 62 rokov

Ludvík

riadi a koordinuje jednotlivé projekty, reprezentuje OZ Bernolákovčan ako člen predsedníctva.


Tajomník OZ Bernolákovčan

PhDr. Emília Bernátová, 68 rokov

Milka
Revízor OZ Bernolákovčan

PhDr. Ján Sombati, 65 rokov

jano

 

Prihlásenie