Event & Publishing

Spoločnosť Events&Publishing

Event&PublishingRodinná firma Events&Publishing so sídlom v Bratislave a blízkym vzťahom k Bernolákovu sa venuje viacerým aktivitám. Tou hlavnou je vydavateľská činnosť, keď už takmer dvadsať rokov vydáva úspešný biznisový titul IN STORE Slovakia. Desiaty rok spoločne so Združením kresťanských seniorov Slovenska vydáva magazín aktívnych seniorov Generácie. Organizuje tiež kultúrne, spoločenské, konferenčné a vzdelávacie podujatia.

Prihlásenie